De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en op e-mails verzonden door Alwel.

Website
Aan de informatie verstrekt via deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alwel kan niet garanderen dat de website en foutloos of ononderbroken functioneren. Alwel staat niet in voor juiste en volledige informatie van de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Alwel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Alwel worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

E-mails
Onze e-mails zijn voorzien van een disclaimer. In de disclaimer staan de rechten en plichten met betrekking tot onze mails beschreven. 

Alwel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Alwel is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlage. Alwel kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Op al onze overeenkomsten waarbij wij als koper of afnemer van diensten optreden zijn van toepassing onze algemene inkoopvoorwaarden die op 28 augustus 2013 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland te Breda. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien of downloaden via www.alwel.nl.