Automatische incasso tijdens vakantie voorkomt huurachterstand

Behoorlijk wat huurders betalen de huur via een acceptgirokaart. Zo kiezen ze zelf de datum waarop ze de huur betalen. Maar in de vakantie gaat dit wel eens fout: je bent niet thuis om de betaling te doen of je hebt in de vakantie meer geld uitgegeven dan je had bedacht en er is dan geen geld meer voor de huur. Je kunt dan ineens achter gaan lopen met de huurbetaling. Die moet je dan maar weer zien in te halen.

Lees verder

Lees verder

Inzet voor betaalbaarheid in 2016

In ons jaarverslag leggen we ieder jaar verantwoording af over ons werk en waar we het geld aan besteden. Het afgelopen jaar (2016) heeft AlleeWonen zowel in Roosendaal als Breda het geld vooral ingezet om het wonen betaalbaar te houden voor de huurders. Dit deden we om een goede reden. Want we merken dat steeds meer mensen moeite hebben om hun huur en energielasten te kunnen blijven betalen. Daarom beperkten we de huurverhoging voor de laagste inkomens tot inflatie. En we hebben ervoor gezorgd dat er meer woningen in de goedkope en betaalbare voorraad terecht kwamen.

Lees verder

Lees verder

De nieuwe buurtbeheerder van Biesdonk pakt aan en pakt door

Groot van stuk is ze niet, de nieuwe buurtbeheerder van AlleeWonen in de Bredase wijk Biesdonk, maar zichtbaar is ze wel degelijk. Vier dagen per week loopt ze in haar AlleeWonen-outfit door de wijk. En behalve zichtbaar is ze ook hoorbaar; haar schaterende lach galmt regelmatig tussen de vijf flats aan de Roeselarestraat en tussen de laagbouw van de Belgische buurt. Een opgewekte en kordate vrouw, die Oesha Barhoe. Sinds 1 januari 2017 is ze buurtbeheerder voor Biesdonk: een nieuwe functie die het sociaal beheer en de leefbaarheid in de Noord-Bredase wijk verder moet verhogen. Oesha neemt ons mee door “haar” wijk en geeft een inkijkje in haar dynamische job.

Lees verder

Lees verder

Tips om ongedierte in huis te bestrijden

Nu de temperatuur weer omhoog gaat, krijgen veel mensen last van ongedierte in huis. Zo kun je zilvervisjes in je badkamer of keuken zien lopen, mieren in je keukenkastjes, bedwantsen in je bed hebben en soms zelfs kakkerlakken zien kruipen. De meeste onder ons gruwen ervan. Maar wat kun je eraan doen? Deze vraag krijgen de medewerkers van onze onderhoudsdienst en klantcontactcentrum nog al eens. We zetten de tips voor je op een rij.

Lees verder

Lees verder

Verwarde personen zijn voor ons een grote zorg

Het aantal incidenten met personen die verward gedrag vertonen rondom de woning of op straat is de laatste jaren fors gestegen. Hoewel er recentelijk nogal wat kritiek kwam op het containerbegrip “verwarde personen”, merken Francis de Jong, woonconsulent in Roosendaal, en Claudia Meurs, wijkconsulent in Breda, wel degelijk dat er een toename is van overlast die wordt veroorzaakt door verwarde mensen. Ze pleiten voor minder vrijblijvendheid in de aanpak ervan en een betere spreiding van huisvesting voor verwarde mensen, zodat ze wat meer verdeeld over de woongebouwen huisvesting kunnen vinden. Een nauwere samenwerking tussen betrokken instanties moet tot verbetering leiden.

Lees verder

Lees verder

Bewoners Beneluxflat kregen veel zeggenschap bij onderhoudsproject

AlleeWonen zoekt in haar woonopgave steeds nadrukkelijker de verbinding met bewoners en probeert zeggenschap en participatie zoveel mogelijk te stimuleren. Een voorbeeld daarvan is de pilot “omgevingsgerichte organisatie” die eind 2016 in Roosendaal van start ging. Bij het planmatig onderhoud aan de Beneluxflat kregen bewoners volop inspraak bij de werkzaamheden. Dat leidde niet alleen tot opmerkelijke keuzes, het had ook gevolgen voor de organisatie van het onderhoudsproject. Bewoonster Sonja Theuns, wijkbeheerder Diana van Rijsbergen en projectleider vastgoedbeheer Paul Hendrikx vertellen over de effecten van de nieuwe aanpak.

Lees verder

Lees verder

Wat levert een fusie tussen Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen op?

U huurt een huis bij woningcorporatie Woonstichting Etten-Leur of AlleeWonen. Samen sturen we u een nieuwsbrief. We vertellen u graag over ons voornemen om samen één woningcorporatie te vormen. We willen fuseren. Dat leidt tot meer mogelijkheden: matige huurverhoging, meer nieuwe woningen en meer energiezuinige woningen. We willen dat u daarvan profiteert.

Lees verder

Lees verder

Huurdersverenigingen CHAB (Breda) en HAR (Roosendaal) over de voorgenomen fusie

De woningcorporaties AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) hebben het voornemen om te fuseren. Hiermee willen zij de kwaliteit en continuïteit van de volkshuisvesting voor nu en in de toekomst versterken. De huurdersorganisaties hebben een belangrijke stem in dit proces.

Tijdens bijeenkomsten in maart zijn de verenigingsraad (Breda, 7 maart) en bewonerscommissies (Roosendaal, 9 maart) geïnformeerd over het fusievoornemen en de rol van de huurders daarin. Zij hebben aangegeven wat zij van belang vinden bij deze voorgenomen fusie en welke aandachtspunten zij zien.

Lees verder

Lees verder

“Wie in de wietteelt stapt, komt er nooit meer uit”

Afgelopen jaar heeft AlleeWonen zes mensen uit hun woning gezet omdat ze er wiet kweekten. Een persoonlijk drama omdat zij de komende drie jaar geen nieuwe woning krijgen, maar ook een financieel probleem omdat de ruiming en renovatie duizenden euro’s kost. En een maatschappelijk risico omdat de kwekerijen zeer brandgevaarlijk zijn. Alle reden om er een eind aan te maken, maar op pad met de henneppolitie leren we dat dát nog niet zo eenvoudig is.

Lees verder

Lees verder

Repair Café Haagse Beemden: “Weggooien, mooi niet"

Op het eerste Repair Café in het Heksenwiel in de Haagse Beemden komen zeventien mensen af. We schrijven 3 januari 2015. Twee jaar en ruim 550 reparaties later gaat AlleeBelicht in gesprek met de initiatiefnemers van Repair Café Haagse Beemden, Gerard en Roos Janssen. Zij vormen de drijvende kracht achter het maandelijkse initiatief waarbij alles draait om laagdrempelige en goedkope reparaties van kapotte spullen door vrijwilligers. Alleen de eventuele materiaalkosten moeten worden betaald, een vrijwillige bijdrage is gewenst. Gerard: ‘Onze leus is: “Weggooien, mooi niet”.

Lees verder

Lees verder