Op 15 maart a.s. mag Nederland weer naar de stembus. Afhankelijk van het kabinet dat er komt, wordt een andere koers ingezet. De vraag is wat de belangrijkste politieke partijen eigenlijk willen op het gebied van Wonen. We geven je in dit artikel een inkijkje in de standpunten. Vooruitlopend op de verkiezingen blikte de directeur van de Woonbond onlangs terug op het huidige kabinetsbeleid en zijn kritiek was niet mals: “De verhuurderheffing is een ramp gebleken voor de sociale huursector, een nieuw kabinet moet een streep zetten door deze onrechtvaardige belasting voor sociale huurders,” aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Verhuurderheffing grote boosdoener

“Om de verhuurderheffing te kunnen betalen hebben verhuurders vanaf 2013 veel hogere huurverhogingen kunnen doorvoeren. Voor het aantreden van Rutte II in 2012 lag de prijs voor een sociale huurwoning landelijk gemiddeld nog op € 457,- per maand. Gemiddeld stegen de huren met 15%. Dat betekent dat een sociale huurder inmiddels per jaar gemiddeld € 816,- meer betaalt dan in 2012. De gemiddelde sociale huurprijs lag daarmee in 2016 landelijk op € 525,- per maand. Huurders kunnen de huur vaak amper opbrengen. De huurprijzen moeten omlaag, en er moet gebouwd worden om woningzoekenden aan een onderdak te helpen. Er moet radicaal gebroken worden met het beleid van de afgelopen jaren”, aldus de Woonbond.

Standpunten politieke partijen

De meeste grote politieke partijen hebben wel een idee wat ze willen met de sociale huurmarkt. Daarin zitten overeenkomsten maar ook verschillen. De overeenkomsten zitten met name bij de linkse en middenpartijen. Zo willen diverse partijen dat de komende jaren meer  huurwoningen gebouwd worden. Wel verschillen ze van mening voor wie deze woning dan gebouwd moeten worden, in welke prijsklasse en wat voor soort woningen je moet bouwen. Ook zijn de meeste partijen het met elkaar eens dat woningen duurzamer of energieneutraal moeten worden in de toekomst. 

Belangrijk verschil is hoe partijen om willen gaan met het betaalbaar houden van de huren en de verhuurdersheffing. Er zijn partijen die willen de verhuurdersheffing:

  • afschaffen (50+, ChristenUnie, PvdD, DENK, VNL) waarbij partijen wel willen dat het geld dat daardoor vrijkomt ingezet wordt voor verduurzaming, lagere huren, nieuwbouw en betere dienstverlening;
  • verlagen (PVV, CDA) waarbij CDA wil dat de korting wordt gebruikt om woningen te verduurzamen;
  • handhaven (PvdA, SP, D66, GroenLinks) maar dan in een andere vorm waarbij het geld dat corporaties aan de overheid betalen wordt ingezet voor investeringen in betaalbare huur/ huurverlaging, (nieuw)bouw, verduurzaming, transformatie;
  • verhogen (VVD): hiermee wil deze partij de verkoop van sociale huurwoningen stimuleren in ruil voor minder inkomstenbelasting.

Ook over het systeem van huurtoeslag, voor wie huurtoeslag bedoeld is en waar het op gebaseerd moet worden, wordt verschillend gedacht. 

De koepelorganisatie van woningcorporaties, Aedes, heeft alle standpunten van de belangrijkste politieke partijen op het gebied van Wonen op een rij gezet. Dit overzicht kun je downloaden als pdf. En onderaan het artikel vind je diverse linkjes naar de partijprogramma’s Wonen van de belangrijkste politieke partijen. Zo kun je je oriënteren hoe de politieke partijen de toekomst van de sociale huursector zien.

Stemwijzer Woonbond

De Woonbond heeft een stemwijzer samengesteld. Deze stemwijzer gaat alleen over het huren en wat politieke partijen willen met het huurbeleid. Vul deze stemwijzer in en u ontvangt u direct een online stemadvies.

Bezoek aan Geeren-Zuid met Tweede Kamer lid Eric Ronnes
Onze boodschap kwam op tafel

Standpunten AlleeWonen

Met het oog op de naderende verkiezingen willen we graag onze standpunten ook bij u onder de aandacht brengen. 

  1. Schaf de verhuurdersheffing af. Het investeringsvermogen van woningcorporaties is drastisch afgenomen door deze heffing.
  2. Geef woningcorporaties meer ruimte om woningzoekenden met een inkomen dat net boven € 35.000 ligt te huisvesten. Huurders die hier net boven zitten, kunnen niet op koopmarkt terecht, maar kunnen de huurprijzen in de vrije sector ook niet betalen. Die groep zit in de knel. Wij vinden dat woningcorporaties deze groep ook moet bedienen, zeker zolang beleggers geen huurwoningen bouwen met een huurprijs rond de € 750 euro.
  3. Bepaal op lokaal niveau de regels van passend toewijzen, samen met gemeente, huurders en corporaties.  Maatschappelijke kosten zullen stijgen in de toekomst door een concentratie van kwetsbare en kansarme bewoners in complexen en buurten. Dat is nu na één jaar passend toewijzen al het geval.
  4. Verminder de overbelasting aan regelgeving en administratieve last. Doorgeslagen regeldruk kost geld ten koste van andere zaken, bijvoorbeeld onderhoud of mensen in de wijk. Het teveel aan regelgeving kost 3 à 4 fulltime medewerkers. Dit zouden ook huismeesters kunnen zijn.
  5. We willen heel graag investeren in verduurzaming van ons woningbezit. Echter, de Nul- op-de-Meter concepten voor de bestaande bouw, die aannemers ons nu aanbieden, zijn voor ons te duur en niet werkbaar.

Tweede Kamerleden CDA op bezoek

Regelmatig gaan leden van de Tweede Kamer het land in om zich te laten informeren over wat er gaande is in hun aandachtsgebied. Op 10 januari jl. kreeg de Bredase vestiging van AlleeWonen bezoek van Erik Ronnes van het CDA.  Hij is namens het CDA woordvoerder wonen en volkshuisvesting. Samen met de CDA-fractie van de gemeenteraad Breda hebben we hem uitgebreid bijgepraat aan de hand van bezoeken aan de wijken Linie en Geeren-Zuid.  En op 3 maart kwam Madeleine van Toorenburg langs. We hebben haar meegenomen naar ons complex aan het Van Coothplein in Breda waar we onlangs behoorlijk wat problemen hebben gehad met enkele bewoners. We hebben een verhaal verteld over overlast en knellende regelgeving. En ook bewoners hebben hun ervaringen verteld.

Bovenstaande standpunten hebben we uitgebreid bij beiden onder de aandacht gebracht. Wellicht dat onze ontmoeting invloed heeft tijdens de formatiebesprekingen nà de verkiezingen op 15 maart.

Interessante links 

-       https://www.woonbond.nl/nieuws/enorme-huurstijgingen-kabinetsbeleid

-       https://vvd.nl/content/uploads/2016/11/vvd_verkiezingsprogramma_pages.pdf

-       https://www.pvda.nl/standpunten/#standpunt-wonen

-       https://www.pvv.nl/visie.html

-       https://www.cda.nl/standpunten/woningmarkt/

-       https://www.50pluspartij.nl/nieuwsblok1/1623-standpunten

-       https://www.sp.nl/onderwerp/huren

-       https://groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/Verkiezingsprogramma-GroenLinks-2017-2021.pdf (pagina 54)

-       https://d66.nl/standpunt-over/wonen-2/

-       https://www.bewegingdenk.nl/standpunten/leefbare-samenleving

-       https://www.christenunie.nl/standpunt/wonen