In ons jaarverslag leggen we ieder jaar verantwoording af over ons werk en waar we het geld aan besteden. Het afgelopen jaar (2016) heeft AlleeWonen zowel in Roosendaal als Breda het geld vooral ingezet om het wonen betaalbaar te houden voor de huurders. Dit deden we om een goede reden. Want we merken dat steeds meer mensen moeite hebben om hun huur en energielasten te kunnen blijven betalen. Daarom beperkten we de huurverhoging voor de laagste inkomens tot inflatie. En we hebben ervoor gezorgd dat er meer woningen in de goedkope en betaalbare voorraad terecht kwamen.

2016 in beeld

Wilt u in één oogopslag de activiteiten en cijfers zien van AlleeWonen in 2016? Klik op de infographic hieronder om deze te openen.

 

Met bewoners en gemeenten hebben we geconcludeerd dat onze grootste opgave ligt bij het betaalbaar houden van het wonen. Wetgeving gaf ons de ruimte om in 2016 de huren meer te verhogen dan alleen inflatie, maar hier maakten we nadrukkelijk geen gebruik van. Dat hebben we trouwens ook in 2017 niet gedaan. Ook hebben we besloten om geen goedkope woningen meer te verkopen of te slopen, want we willen deze huizen behouden voor huurders met de laagste inkomens.

Verder is in 2016 onze inzet en zichtbaarheid in buurten en wijken onverminderd groot geweest, vooral in de wijken waarvan de leefbaarheid wat kwetsbaar is. We vinden dat dit ook nodig blijft, want we zagen en zien dat er een toename is van nieuwe en bestaande huurders die extra aandacht en zorg nodig hebben. 

Een steen is geen bankbiljet

De Woningwet schrijft sinds 2016 voor dat alle corporaties de waarde van hun vastgoed moeten bepalen op basis van marktwaarde. Want als alle corporaties op dezelfde manier waarderen kunnen ze beter met elkaar vergeleken worden. Marktwaarde is de waarde die we nu kunnen krijgen als we alle woningen zouden verkopen. Voorheen werd ons woningbezit gewaardeerd op basis van bedrijfswaarde.

In de jaarrekening is om die reden een flink jaarresultaat zichtbaar. De waarde van ons vastgoed is gestegen en daardoor is ook ons eigen vermogen gestegen. Dit betekent niet dat we meer geld op de bank hebben staan om uitgaven of investeringen mee te doen; het is een waarde op papier. Het zit in de stenen van onze huizen, maar een steen is geen bankbiljet. We hebben gewoon nog dezelfde huizen als vorig jaar, alleen zijn ze op papier meer waard. 

We verkochten in 2016 geen sociale huurwoningen en beperkten de huurverhoging om het wonen betaalbaar te houden

Voorgenomen fusie

Samen met Woonstichting Etten-Leur namen we het besluit tot een voorgenomen fusie. Als de fusie doorgaat, kunnen we kosten besparen, zodat we meer kunnen investeren in bijvoorbeeld betaalbare woningen en duurzaamheid. Door samen te werken, kunnen we meer betekenen voor bewoner, buurt en stad.

100 jaar

Tot slot was 2016 het jaar waarin AlleeWonen haar 100-jarig bestaan vierde, samen met bewoners en medewerkers. Hier kijken we met plezier op terug!