In de wijken en buurten werkt AlleeWonen intensief samen met andere instanties en organisaties. Door met elkaar verbindingen te leggen kunnen wij bewoners passende dienstverlening bieden. Via onderstaande verhalen en artikelen geven wij u een kijkje in de diverse samenwerkingen en vertellen wat de samenwerking inhoudt.

Wat levert een fusie tussen Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen op?

U huurt een huis bij woningcorporatie Woonstichting Etten-Leur of AlleeWonen. Samen sturen we u een nieuwsbrief. We vertellen u graag over ons voornemen om samen één woningcorporatie te vormen. We willen fuseren. Dat leidt tot meer mogelijkheden: matige huurverhoging, meer nieuwe woningen en meer energiezuinige woningen. We willen dat u daarvan profiteert.

Lees verder

Lees verder

Huurdersverenigingen CHAB (Breda) en HAR (Roosendaal) over de voorgenomen fusie

De woningcorporaties AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) hebben het voornemen om te fuseren. Hiermee willen zij de kwaliteit en continuïteit van de volkshuisvesting voor nu en in de toekomst versterken. De huurdersorganisaties hebben een belangrijke stem in dit proces.

Tijdens bijeenkomsten in maart zijn de verenigingsraad (Breda, 7 maart) en bewonerscommissies (Roosendaal, 9 maart) geïnformeerd over het fusievoornemen en de rol van de huurders daarin. Zij hebben aangegeven wat zij van belang vinden bij deze voorgenomen fusie en welke aandachtspunten zij zien.

Lees verder

Lees verder

Er staat wat op het spel

Op 15 maart a.s. mag Nederland weer naar de stembus. Afhankelijk van het kabinet dat er komt, wordt een andere koers ingezet. De vraag is wat de belangrijkste politieke partijen eigenlijk willen op het gebied van Wonen. We geven je in dit artikel een inkijkje in de standpunten. Vooruitlopend op de verkiezingen blikte de directeur van de Woonbond onlangs terug op het huidige kabinetsbeleid en zijn kritiek was niet mals: “De verhuurderheffing is een ramp gebleken voor de sociale huursector, een nieuw kabinet moet een streep zetten door deze onrechtvaardige belasting voor sociale huurders,” aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Lees verder

Lees verder

Vrijwilligers heerlijk verwend in Nispen

Bewoners die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor hun woongebouw of buurt worden gekoesterd door AlleeWonen. Om dit te tonen trakteert AlleeWonen haar vrijwilligers zo nu en dan. Deze keer waren de Roosendaalse vrijwilligers aan de beurt. Met een filmpje en diverse foto’s kijken wij terug op een zeer geslaagde feestelijke activiteitenmiddag die geheel werd verzorgd door het bewonersplatform van de Heerlijckheijd Nispen.

Lees verder

Lees verder

Huisvesting statushouders uitdaging voor iedereen

Er is geen heter hangijzer denkbaar dan de vluchtelingenproblematiek. Gemeenten staan voor de uitdaging om een groeiend aantal statushouders te huisvesten. De woningen die zij krijgen toegewezen, zijn ook erg gewild door andere woningzoekenden. Zie daar het dilemma van Patrick van Lunteren (wethouder Jeugd, Wonen en Wijken in Breda) en Jos Hendrickx (manager bij AlleeWonen). Tekst en uitleg bij een gevoelige maatschappelijke kwestie.

Lees verder

Lees verder

Prestatieafspraken over het wonen in Roosendaal ondertekend

De gemeente Roosendaal, woningcorporaties AlleeWonen, WSG en Stadlander en de huurdersverenigingen van AlleeWonen (Huurdersadviesraad AlleeWonen) en van WSG (Huurdersvereniging Geertruidenberg) hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt over wonen in Roosendaal. Betaalbaarheid staat daarin centraal.

Lees verder

Lees verder

Uitkomsten visitatie: AlleeWonen zichtbaar & veelzijdig

AlleeWonen scoort ruim voldoende als het gaat om het behalen van haar maatschappelijke doelstellingen. Dit concludeert een onafhankelijk bureau dat over de periode 2011 – 2014 de prestaties en resultaten heeft beoordeeld. “Uit het rapport komt AlleeWonen naar voren als een veelzijdige en professionele corporatie. Een mooi resultaat dat ons stimuleert om te blijven werken aan voldoende en betaalbare woningen!”, aldus Tonny van de Ven, bestuurder van AlleeWonen.

Lees verder

Lees verder

HAR maakt zich hard voor betaalbaarheid

“De belangen van de huurders goed vertegenwoordigen, daar komt heel wat bij kijken”, vertellen Cees Uytdewilligen en Pierre Veuger. Beide heren zitten in het bestuur van de HuurdersAdviesRaad (kort gezegd: HAR). Vol enthousiasme vertellen Cees en Pierre waarom zij zich inzetten voor alle huurders.

Lees verder

Lees verder

We staan op straat

Een politiebus op de weekmarkt is de locatie waar wijkbewoners in de Haagse Beemden langs kunnen komen met vragen of problemen. Of gewoon om een praatje te maken.

Lees verder

Lees verder

Maatwerk voor kwetsbare huurder

In een wereld waarin de overheid zich veel meer beroept op zelfredzaamheid van burgers, dreigt een steeds grotere groep mensen tussen wal en schip te vallen. Om kwetsbare huurders zo goed mogelijk te kunnen helpen, werkt AlleeWonen intensief samen met netwerkpartners op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en werk.

Lees verder

Lees verder