AlleeWonen is een echte buurtcorporatie. Wijkconsulenten en complexbeheerders werken in de buurten en wijken dicht bij onze bewoners. Zo zijn wij op de hoogte van wat er speelt in een wijk en kunnen bewoners ons makkelijk bereiken. Met de onderstaande verhalen en artikelen geven wij u een beeld van ons werk in de wijken en vertellen bewoners hun ervaringen.

Al vijftig jaar gemoedelijk naast elkaar in de Kroeven

In januari 2018 wonen ze vijftig jaar naast elkaar in de Haverschmidtlaan, in de Kroeven, in Roosendaal. Meneer en mevrouw van Loenhout op nummer 17, meneer en mevrouw Tireliren op nummer 19 en mevrouw Buijsen-Gabriëls op nummer 15. ‘We hebben elkaar nooit overlopen in die vijftig jaar. Maar als het nodig is, dan zijn we er voor elkaar.’ In de woonkamer van de familie van Loenhout vertellen ze hoe het is om een halve eeuw naast elkaar te wonen.

Lees verder

Lees verder

Etagecontactpersonen zeer waardevol bij grootonderhoud Moerwijkzichtflat

In haar woonopgave zoekt AlleeWonen steeds nadrukkelijker de samenwerking met bewoners. Zo waren bij de voorbereiding en uitvoering van het grootonderhoud in de Bredase Moerwijkzichtflat 25 etagecontactpersonen (ECP’ers) actief. Zij zorgden als “tussenpersonen” voor een verbinding tussen de plannen van de woningcorporatie en de wensen van de 241 huishoudens. Guus van Dongen en Lydie Koning vertellen over hun ervaringen als ECP’er.

Lees verder

Lees verder

Verwarde personen zijn voor ons een grote zorg

Het aantal incidenten met personen die verward gedrag vertonen rondom de woning of op straat is de laatste jaren fors gestegen. Hoewel er recentelijk nogal wat kritiek kwam op het containerbegrip “verwarde personen”, merken Francis de Jong, woonconsulent in Roosendaal, en Claudia Meurs, wijkconsulent in Breda, wel degelijk dat er een toename is van overlast die wordt veroorzaakt door verwarde mensen. Ze pleiten voor minder vrijblijvendheid in de aanpak ervan en een betere spreiding van huisvesting voor verwarde mensen, zodat ze wat meer verdeeld over de woongebouwen huisvesting kunnen vinden. Een nauwere samenwerking tussen betrokken instanties moet tot verbetering leiden.

Lees verder

Lees verder

Bewoners Beneluxflat kregen veel zeggenschap bij onderhoudsproject

AlleeWonen zoekt in haar woonopgave steeds nadrukkelijker de verbinding met bewoners en probeert zeggenschap en participatie zoveel mogelijk te stimuleren. Een voorbeeld daarvan is de pilot “omgevingsgerichte organisatie” die eind 2016 in Roosendaal van start ging. Bij het planmatig onderhoud aan de Beneluxflat kregen bewoners volop inspraak bij de werkzaamheden. Dat leidde niet alleen tot opmerkelijke keuzes, het had ook gevolgen voor de organisatie van het onderhoudsproject. Bewoonster Sonja Theuns, wijkbeheerder Diana van Rijsbergen en projectleider vastgoedbeheer Paul Hendrikx vertellen over de effecten van de nieuwe aanpak.

Lees verder

Lees verder

Repair Café Haagse Beemden: “Weggooien, mooi niet"

Op het eerste Repair Café in het Heksenwiel in de Haagse Beemden komen zeventien mensen af. We schrijven 3 januari 2015. Twee jaar en ruim 550 reparaties later gaat AlleeBelicht in gesprek met de initiatiefnemers van Repair Café Haagse Beemden, Gerard en Roos Janssen. Zij vormen de drijvende kracht achter het maandelijkse initiatief waarbij alles draait om laagdrempelige en goedkope reparaties van kapotte spullen door vrijwilligers. Alleen de eventuele materiaalkosten moeten worden betaald, een vrijwillige bijdrage is gewenst. Gerard: ‘Onze leus is: “Weggooien, mooi niet”.

Lees verder

Lees verder

Renovatie in Liniekwartier: ‘De buurt is aan het opknappen’

Ruim 10 jaar is AlleeWonen bezig met de herstructurering van het noordelijke deel van Liniekwartier in Breda. Als onderdeel van die herstructurering zijn ruim honderd huurwoningen in Liniekwartier verkocht als “Klushuizen”, heeft het Edisonplein een lift-over gekregen en worden 63 woningen in onder meer de Edisonstraat, Wattstraat en Morsestraat volledig gerenoveerd. Eind november 2016 moet alles klaar zijn: van Anja de Jongh mag dat zo onderhand wel: ‘Ik ben heel blij met de renovatie: mijn woning ziet er nu geweldig uit, Liniekwartier is écht “up market” aan het worden, maar ik ben wel 8 kilo afgevallen...’

Lees verder

Lees verder

Groot onderhoud in Westrand: van proefwoning naar paleisje

Dat het groot onderhoud aan de portiekflats aan de Westrand in Roosendaal geen overbodige luxe was, bevestigen Miranda Broos en Bram Spaans van Jan Vermeerlaan blok 93-95 volmondig. ‘Soms regende het binnen harder dan buiten’, zegt Bram met enig gevoel voor overdrijving.’ En dan duurt de renovatie ook nog eens drie maanden langer dan aanvankelijk gepland omdat er asbest wordt aangetroffen. Ondanks die donkere wolken kijken Miranda en Bram tevreden terug op de werkzaamheden, de rol van aannemer Bergh Bouw en de aanpak van AlleeWonen. ‘We zijn erg tevreden met het eindresultaat.’

Lees verder

Lees verder

Sociale betrokkenheid neemt toe dankzij vrijwilligerswerk

“Mijn moeder heeft me geleerd aan een ander te geven zonder er iets voor terug te verwachten, uit menselijkheid. Ik weet niet anders en het voelt goed om te doen!” Dit zijn de woorden van Wahieda, initiatiefneemster van de Weggeeftafel en vrijwilliger bij Wonen+ in Geeren-Zuid.

Lees verder

Lees verder

Onderhoud Haagpoort van een leien dakje

Begin januari wordt de rust in de Bredase wijk Haagpoort enigszins verstoord door bouwvakkers en mannen in beschermende pakken. Steigers worden tegen gevels gebouwd, woningen worden met rood-witte linten afgezet. De reden? Asbestverwijdering en groot onderhoud aan 76 eengezinswoningen in de Van Vlietstraat en Havermansstraat. Het project is nu halverwege.

Lees verder

Lees verder

800 euro per jaar besparen met een nieuwe cv-ketel

Nu ze onlangs een eigen, energiezuinige cv-installatie hebben gekregen, verwachten meneer en mevrouw Van Aalst maar liefst 70 euro per maand te kunnen besparen. De nieuwe cv-installatie is aangebracht tijdens het groot onderhoud in de wijk Gageldonk in Breda. Door bij het onderhoud aan de complexen óók te investeren in energiemaatregelen, kunnen de stookkosten bij bewoners fors teruglopen. Daardoor blijft wonen betaalbaar. Het terugdringen van de woonlasten is één van de topprioriteiten van AlleeWonen.

Lees verder

Lees verder