Etagecontactpersonen zeer waardevol bij grootonderhoud Moerwijkzichtflat

In haar woonopgave zoekt AlleeWonen steeds nadrukkelijker de samenwerking met bewoners. Zo waren bij de voorbereiding en uitvoering van het grootonderhoud in de Bredase Moerwijkzichtflat 25 etagecontactpersonen (ECP’ers) actief. Zij zorgden als “tussenpersonen” voor een verbinding tussen de plannen van de woningcorporatie en de wensen van de 241 huishoudens. Guus van Dongen en Lydie Koning vertellen over hun ervaringen als ECP’er.

Lees verder

Lees verder

Hoe gaat AlleeWonen om met asbest?

Sinds 2014 voert AlleeWonen een systematisch asbestbeleid. Afgelopen jaar is de aandacht voor asbest verder aangescherpt , onder meer vanwege strengere regelgeving. Toon Laro, adviseur vastgoedbeheer, legt uit hoe AlleeWonen met asbest omgaat. ‘We kiezen voor een aanpak waarbij we de risico’s zorgvuldig afwegen tegen de kosten. De gezondheid van onze bewoners staat daarbij uiteraard voorop.’

Lees verder

Lees verder

Bezuinigen op je inboedelverzekering? Een verkeerde besparing!

Onze opzichters en beheerders maken het steeds vaker mee. Huurders worden geconfronteerd met schade in hun woning of appartement, maar hebben geen inboedelverzekering afgesloten. Dat betekent dat ze zelf voor alle kosten moeten opdraaien: kosten voor vervanging van spullen, maar ook de bijkomende kosten, voor bijvoorbeeld, schoonmaak en herhuisvesting bij een onbewoonbare woning. En die lopen razendsnel torenhoog op. Met een inboedelverzekering van een paar euro per maand ben je tegen al die kosten verzekerd. Dat je schade hebt, is op zich al ellendig genoeg.

Lees verder

Lees verder

‘Op “topdagen” behandelen we meer dan 500 telefoontjes’

Een kijkje achter (en op) de schermen van de Reparatielijn: verstoppingen, stankoverlast, lekkages, kapotte ruiten, een binnenbrand…. Als je als woningcorporatie bijna 20.000 verhuureenheden in je bezit hebt, gebeurt er iedere dag wel wat. De medewerkers van de Reparatielijn krijgen per dag honderden telefoontjes en tal van online verzoeken binnen. Op “topdagen” zelfs meer dan 500! AlleeBelicht liep een ochtend mee met de telefonische helpdesk. We spraken met Reparatielijn-medewerkers Koen en Richard over hun dagelijkse werkzaamheden, bijzondere binnenkomers en opmerkelijke verzoeken.

Lees verder

Lees verder

Automatische incasso tijdens vakantie voorkomt huurachterstand

Behoorlijk wat huurders betalen de huur via een acceptgirokaart. Zo kiezen ze zelf de datum waarop ze de huur betalen. Maar in de vakantie gaat dit wel eens fout: je bent niet thuis om de betaling te doen of je hebt in de vakantie meer geld uitgegeven dan je had bedacht en er is dan geen geld meer voor de huur. Je kunt dan ineens achter gaan lopen met de huurbetaling. Die moet je dan maar weer zien in te halen.

Lees verder

Lees verder

Inzet voor betaalbaarheid in 2016

In ons jaarverslag leggen we ieder jaar verantwoording af over ons werk en waar we het geld aan besteden. Het afgelopen jaar (2016) heeft AlleeWonen zowel in Roosendaal als Breda het geld vooral ingezet om het wonen betaalbaar te houden voor de huurders. Dit deden we om een goede reden. Want we merken dat steeds meer mensen moeite hebben om hun huur en energielasten te kunnen blijven betalen. Daarom beperkten we de huurverhoging voor de laagste inkomens tot inflatie. En we hebben ervoor gezorgd dat er meer woningen in de goedkope en betaalbare voorraad terecht kwamen.

Lees verder

Lees verder

De nieuwe buurtbeheerder van Biesdonk pakt aan en pakt door

Groot van stuk is ze niet, de nieuwe buurtbeheerder van AlleeWonen in de Bredase wijk Biesdonk, maar zichtbaar is ze wel degelijk. Vier dagen per week loopt ze in haar AlleeWonen-outfit door de wijk. En behalve zichtbaar is ze ook hoorbaar; haar schaterende lach galmt regelmatig tussen de vijf flats aan de Roeselarestraat en tussen de laagbouw van de Belgische buurt. Een opgewekte en kordate vrouw, die Oesha Barhoe. Sinds 1 januari 2017 is ze buurtbeheerder voor Biesdonk: een nieuwe functie die het sociaal beheer en de leefbaarheid in de Noord-Bredase wijk verder moet verhogen. Oesha neemt ons mee door “haar” wijk en geeft een inkijkje in haar dynamische job.

Lees verder

Lees verder

Tips om ongedierte in huis te bestrijden

Nu de temperatuur weer omhoog gaat, krijgen veel mensen last van ongedierte in huis. Zo kun je zilvervisjes in je badkamer of keuken zien lopen, mieren in je keukenkastjes, bedwantsen in je bed hebben en soms zelfs kakkerlakken zien kruipen. De meeste onder ons gruwen ervan. Maar wat kun je eraan doen? Deze vraag krijgen de medewerkers van onze onderhoudsdienst en klantcontactcentrum nog al eens. We zetten de tips voor je op een rij.

Lees verder

Lees verder

Verwarde personen zijn voor ons een grote zorg

Het aantal incidenten met personen die verward gedrag vertonen rondom de woning of op straat is de laatste jaren fors gestegen. Hoewel er recentelijk nogal wat kritiek kwam op het containerbegrip “verwarde personen”, merken Francis de Jong, woonconsulent in Roosendaal, en Claudia Meurs, wijkconsulent in Breda, wel degelijk dat er een toename is van overlast die wordt veroorzaakt door verwarde mensen. Ze pleiten voor minder vrijblijvendheid in de aanpak ervan en een betere spreiding van huisvesting voor verwarde mensen, zodat ze wat meer verdeeld over de woongebouwen huisvesting kunnen vinden. Een nauwere samenwerking tussen betrokken instanties moet tot verbetering leiden.

Lees verder

Lees verder

Bewoners Beneluxflat kregen veel zeggenschap bij onderhoudsproject

AlleeWonen zoekt in haar woonopgave steeds nadrukkelijker de verbinding met bewoners en probeert zeggenschap en participatie zoveel mogelijk te stimuleren. Een voorbeeld daarvan is de pilot “omgevingsgerichte organisatie” die eind 2016 in Roosendaal van start ging. Bij het planmatig onderhoud aan de Beneluxflat kregen bewoners volop inspraak bij de werkzaamheden. Dat leidde niet alleen tot opmerkelijke keuzes, het had ook gevolgen voor de organisatie van het onderhoudsproject. Bewoonster Sonja Theuns, wijkbeheerder Diana van Rijsbergen en projectleider vastgoedbeheer Paul Hendrikx vertellen over de effecten van de nieuwe aanpak.

Lees verder

Lees verder
Toon oudere berichten